Shou Sugi Ban patio couch in Pine

Shou Sugi Ban patio couch in Cedar

Shou Sugi Ban patio love seats in Pine

Shou Sugi Ban patio chairs in Pine

Shou Sugi Ban reclaim picnic table